Chaır’s Message


I am honored to chair Bilkent University Department of Architecture, which I have been a member and taken part in the establishment of.
BUDA has a relatively short, but successful history in educating young architects and academicians, who are equipped with the necessary knowledge and skills to render them leaders in their field and in the society. We see it as our major duty to continue with this philosophy of education, while being open to adopting new technologies and developments. Architecture is on the verge of a new era, in anticipation of many changes in how it is shaped both theoretically and in practice in relation to the new technologies. I am excited to be welcoming this new era of architecture with the motivated and dynamic team our department, comprising not only of international faculty, but of international students as well.

Burcu Şenyapılı Özcan, Chairperson, Department of Architecture

Başkanın Mesajı


Kuruluşunda rol aldığım ve o günden bu yana bir üyesi olduğum Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün başkanı olmaktan gurur duyuyorum.
Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, kısa olmasına rağmen başarılı bir geçmişe sahip. Kendi alanında ve toplumda lider olabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip mezunlar –mimarlar, akademisyenler- yetiştirdik. Bu eğitim felsefesi ile yola devam ederken, yeni teknolojileri ve değişimleri de kucaklamayı öncelikli görevimiz biliyoruz. Mimarlığı içinde bulunduğumuz zaman diliminde, kuramsal olarak ve pratikte yeni teknolojilere göre yeniden tanımlanacağı değişimler bekliyor. Bu dönemi, yalnızca uluslararası eğitim kadrosu ile değil, uluslararası öğrencileri ile de dinamik, motivasyonlu bir ekibi olan bölümüm ile karşılıyor olmaktan heyecan duyuyorum.

Burcu Şenyapılı Özcan, Bölüm Başkanı, Mimarlık Bölümü

Department of Architecture Bilkent University FF-304A
06800 Ankara – TURKEY

Email: arch@bilkent.edu.tr

Phone: +90-312-290-3463
Fax: +90-312-266-4402