Mıssıon


Architecture is a discipline that integrates art and technology. Architects are responsible for shaping the built environment around us. Buildings that are integral parts of our lives, such as houses, schools, hotels, hospitals, offices, sports centers and malls are all designed by architects.

The emergence of architecture as a distinguished discipline dates back to antiquity, when many monuments and public buildings were constructed. The occupation of an architect as a ‘designer and builder’ is first discussed by the Roman architect Vitruvius in one of the earliest treatises on architecture in the first century B.C. Since ancient times, architectural culture has guided arts and society and created significant movements that shaped different ages. Similarly, today’s architectural designs will shape our daily environment and act as representatives of our times. The criteria for architectural education are determined with the understanding of this important role and social impact of the profession.

The aim of Bilkent University’s Department of Architecture is to graduate students with architectural skills that will enable them to practice all around the world. Design studios rest at the curriculum’s core. Starting from the first year, students participate in the enjoyable learning experience of the design studio through projects undertaken either individually or in groups. In the second year, design studios are carried out in collaboration with other departments of the Faculty of Art, Design and Architecture. This collaboration introduces architectural students to the concepts of interiors, environmental design, urban design, and landscape architecture. The following third and fourth year studios allow students to specialize in various areas of architecture. The architectural curriculum comprises courses in mathematics, physics, arts and culture. Also, the courses within the curriculum put emphasis on issues of energy efficiency, environmental concerns, sustainability, and preservation of historical heritage. Students are prepared for future professional life through summer practices held in offices and construction sites.

Graduates of Bilkent University, Department of Architecture, shall have adequate formation that allows them to be employed in local and international architectural offices and related government branches. They can also establish their own practices. The ever-growing nature of the construction sector paves way for young architects to have business opportunities. The graduates of this department who choose to pursue their education through graduate studies will aim at well-known universities around the world.

misyon


Mimarlık, sanat ile teknolojinin iç içe olduğu bir meslektir. Çevremizdeki her türlü yapıya mimarlar hayat verir. Yaşantımızla bütünleşmiş konut, okul, hastane, otel, spor tesisi, iş ve alışveriş merkezi gibi mekanlar mimarların eseridir.

Mimarlığın özünü oluşturan mekan tasarlama ve inşa etme eylemi insanların yerleşik yaşam düzenine geçtikleri ön çağlara dek uzanır. Mimarlık, pek çok anıtsal ve kamusal yapının üretildiği Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında, ilk kez seçkin bir meslek olarak varlığını ortaya koymuştur. Mimar sadece ‘inşa eden’ değil, ‘tasarlayan ve inşa eden’ kimliğiyle öne çıkmıştır. Milattan önce birinci yüzyılda yazıldığı düşünülen ilk bilimsel mimari inceleme, bir mimari yapının kullanışlı, estetik ve sağlam olması gerektiğini savunan Roma dönemi mimarı Vitruvius’a aittir. Antik çağlardan bugüne, mimarlık kültürü tarihin her döneminde sanata yön vermiş, çağı biçimlendiren önemli akımlar yaratmıştır. Günümüzün özgün mimari tasarımları da gelecek nesiller için, 21. yüzyılın etkin ve kalıcı temsilcileri olacaktır. Önemli bir toplumsal role sahip olan mimarlık mesleği, bu sorumluluk ve bilinç ile eğitim kriterlerini belirler. 

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık mesleğini dünyanın her yerinde yapabilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Eğitim programının merkezinde tasarım stüdyoları yer alır. Birinci sınıfta başlayan stüdyo deneyimi, hem bireysel projelere hem takım çalışmasına yönelik zevkli bir öğrenme süreci sağlar. İkinci yıl stüdyoları, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin diğer bölümleri ile işbirliği içinde yürütülür. Bu işbirliği, öğrencileri iç mimarlık, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı kavramları ile tanıştıracaktır. Üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyoları ise öğrencilerin alanlarındaki farklı konularda uzmanlaşmasını amaçlar. Bölümün eğitim programında matematik, fizik, sanat ve kültür içerikli dersler de bulunmaktadır. Enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve tarihsel yapıların korunması, programda vurgulanan diğer önemli konulardır. Öğrenciler, kariyerlerine ofis ve saha stajlarıyla da hazırlanacaktır.

Bu bölümün öğrencileri yurtiçi ve yurtdışındaki mimarlık ofislerinde, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde veya kendi kuracakları bürolarda çalışabilecek bir altyapıyla diploma alacaktır. Her geçen gün gelişen inşaat sektörü de genç mimarlara geniş iş alanları yaratmaktadır. Lisansüstü eğitimi tercih eden mezunlar ise dünyanın önde gelen üniversitelerini hedefleyecektir.

Department of Architecture Bilkent University FF-304A
06800 Ankara – TURKEY

Email: arch@bilkent.edu.tr

Phone: +90-312-290-3463
Fax: +90-312-266-4402