EDUCATION OBJECTIVES


To educate designers who are able to think divergently to develop solutions to design problems.To prepare students for an Architectural practice which is informed by; contemporary environmental, technical and social challenges.To introduce students to a wider community of architecture, so that they can find their own place either in their home-country or anywhere in the world.To introduce other practices in the extended field of Architecture, so that they can shape their careers in a way to fit the academic or professional life they are willing to pursue.To prepare students to be able to conduct research in advanced studies in architecture or related disciplines and contribute to contemporary academic production.

eğitim amaçları


Tasarım sorunlarına çok yönlü düşünerek çözüm geliştirebilen tasarımcılar yetiştirmek.Öğrencileri günümüzün çevresel, teknik ve sosyal problemlerine duyarlı bir mimarlık pratiğine hazırlamak.Öğrencilere Dünya’da Mimarlık alanındaki çok çeşitli yaklaşımları ve çalışma gruplarını tanıtarak, kendi ülkelerinde yâda dünyanın herhangi bir yerinde, çalışmak istedikleri ideal akademik veya profesyonel ortamı bulmalarına yardımcı olmak.Kariyerlerini, kurmak istedikleri akademik veya profesyonel yaşama uyacak şekilde şekillendirebilmeleri için, mimarlık disiplini ile iletişim halindeki diğer alanları da tanıtmak.Öğrencileri mimarlıkta veya ilgili disiplinlerde ileri düzeyde araştırma yapmaya ve çağdaş akademik üretime katkıda bulunmaya hazırlamak.

Department of Architecture Bilkent University FF-304A
06800 Ankara – TURKEY

Email: arch@bilkent.edu.tr

Phone: +90-312-290-3463
Fax: +90-312-266-4402