Mimarlık Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara - TÜRKİYE, arch@bilkent.edu.tr

Misyon

Mimarlık, sanat ile teknolojinin iç içe olduğu bir meslektir. Çevremizdeki her türlü yapıya mimarlar hayat verir. Yaşantımızla bütünleşmiş konut, okul, hastane, otel, spor tesisi, iş ve alışveriş merkezi gibi mekanlar mimarların eseridir.

Mimarlığın özünü oluşturan mekan tasarlama ve inşa etme eylemi insanların yerleşik yaşam düzenine geçtikleri ön çağlara dek uzanır. Mimarlık, pek çok anıtsal ve kamusal yapının üretildiği Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında, ilk kez seçkin bir meslek olarak varlığını ortaya koymuştur. Mimar sadece 'inşa eden' değil, 'tasarlayan ve inşa eden' kimliğiyle öne çıkmıştır. Milattan önce birinci yüzyılda yazıldığı düşünülen ilk bilimsel mimari inceleme, bir mimari yapının kullanışlı, estetik ve sağlam olması gerektiğini savunan Roma dönemi mimarı Vitruvius'a aittir. Antik çağlardan bugüne, mimarlık kültürü tarihin her döneminde sanata yön vermiş, çağı biçimlendiren önemli akımlar yaratmıştır. Günümüzün özgün mimari tasarımları da gelecek nesiller için, 21. yüzyılın etkin ve kalıcı temsilcileri olacaktır. Önemli bir toplumsal role sahip olan mimarlık mesleği, bu sorumluluk ve bilinç ile eğitim kriterlerini belirler. 

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık mesleğini dünyanın her yerinde yapabilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Eğitim programının merkezinde tasarım stüdyoları yer alır. Birinci sınıfta başlayan stüdyo deneyimi, hem bireysel projelere hem takım çalışmasına yönelik zevkli bir öğrenme süreci sağlar. İkinci yıl stüdyoları, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin diğer bölümleri ile işbirliği içinde yürütülür. Bu işbirliği, öğrencileri iç mimarlık, çevre tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı kavramları ile tanıştıracaktır. Üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyoları ise öğrencilerin alanlarındaki farklı konularda uzmanlaşmasını amaçlar. Bölümün eğitim programında matematik, fizik, sanat ve kültür içerikli dersler de bulunmaktadır. Enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve tarihsel yapıların korunması, programda vurgulanan diğer önemli konulardır. Öğrenciler, kariyerlerine ofis ve saha stajlarıyla da hazırlanacaktır.

Bu bölümün öğrencileri yurtiçi ve yurtdışındaki mimarlık ofislerinde, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde veya kendi kuracakları bürolarda çalışabilecek bir altyapıyla diploma alacaktır. Her geçen gün gelişen inşaat sektörü de genç mimarlara geniş iş alanları yaratmaktadır. Lisansüstü eğitimi tercih eden mezunlar ise dünyanın önde gelen üniversitelerini hedefleyecektir.
© Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 06800 Ankara - TÜRKİYE arch@bilkent.edu.tr