Mimarlık Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara - TÜRKİYE, arch@bilkent.edu.tr

Yaz Stajları

ARCH 290: YAZ STAJI I
Dersin Tanıtımı: İNG
Tanıtım Mektubu: İNG / TÜR
Kabul Mektubu: İNG / TÜR
Rapor İçeriği ve Formatı: İNG

ARCH 390: YAZ STAJI II
Dersin Tanıtımı: İNG
Tanıtım Mektubu: İNG / TÜR
Kabul Mektubu: İNG / TÜR
Rapor İçeriği ve Formatı: İNG

Staj Değerlendirme Formu: İNG / TÜR

Kabul Mektuplarının Teslimi:
15 Haziran son gün olmak üzere staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce
Rapor Teslim Tarihi:
Kayıtlı olunan dönemde ders ekleme-bırakmanın son gününden 2 hafta sonra
Yaz Stajı Bölüm Koordinatörü:
Yard. Doçent Dr. Aysu Berk

© Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 06800 Ankara - TÜRKİYE arch@bilkent.edu.tr