Mimarlık Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 06800 Ankara - TÜRKİYE, arch@bilkent.edu.tr
Mimarlık, insanoğlunun yeryüzünde varolmasıyla neredeyse eşzamanlı olarak doğmuştur çünkü, onun doğaya karşı korunma ve barınma gereksinimini, yani en temel ihtiyaçlarından birini karşılar. Bugün de, çeşitli uzmanlık alanlarıyla, günden güne gelişen mesleki ve akademik bir alandır. Bölümümüzün ders programı, mimarlığın disiplinler arası özelliğini kucaklar. Öğrencilerimize bu alanın hem temel yönlerini, hem de güncel konuları/sorunları ve en son gelişmeleri takip edebilecekleri bir ortam sunar. 

Bilkent Üniversitesi, bilimsel araştırmaları açısından başta gelen üniversitelerden biridir. "Eğitim felsefesi yeni bilgiler üretenlerin bu bilgileri en iyi aktarma potansiyeline sahip kişiler olduğu inancına dayanmaktadır." Eğitim programımız bu felsefe doğrultusunda, öğrencilerimizin öğrenme isteklerini geliştirmek ve öğrenmeyi öğretmek üzere oluşturulmuştur. Öğretim elemanlarımızdan, hem bağımsız ve eleştirel düşünebilen mimarlar yetiştirmeleri, hem de mimarlığın farklı alanlarında araştırmalar yapmaları beklenir. Bölümümüz eğitim felsefemizi mekanlarıyla da destekler. Bu mekanlar, ferah tasarım stüdyoları, projektörlü sınıflar, anfiler, bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf atölyeleri ve bir çıktı merkezini içerir. Üniversitemiz, ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birine ve zengin bir mimari eser koleksiyonuna sahiptir.

Meltem Ö. Gürel, Bölüm Başkanı, Mimarlık Bölümü
© Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 06800 Ankara - TÜRKİYE arch@bilkent.edu.tr